Tuân thủ hệ thống quản lý tình trạng sức khỏe của Đan Mạch-SPF SUS

Tại Trung tâm giống Eskebjerg, chúng tôi hoạt động theo quy định do cơ quan chức năng Đan Mạch ban hành nên tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong hệ thống quản lý sức khỏe của Đan Mạch-SPF và SUS.

Quản lý sức khỏe là một đơn vị của SEGES.

Nhiệm vụ của quản lý tình trạng sức khỏe là kiểm soát và phát triển hệ thống SPF và khai báo tình trạng sức khỏe của tất cả các đàn lợn, bao gồm cả thông tin về vi khuẩn Salmonella. 

Quản lý sức khỏe giải quyết các nhiệm vụ trên cơ sở chuyên môn thuần túy, độc lập với lợi ích thương mại trong việc luân chuyển và vận chuyển lợn.

Cơ quan quản lý sức khỏe đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất lợn, bác sĩ thú y và nhà thầu SPFHaulauge để tuân thủ các quy tắc SPFHealth đã thiết lập và các quy tắc SPFTransport.

Quản lý tình trạng sức khỏe cho thấy thêm tình trạng Salmonella và tình trạng Đan Mạch/QS của tất cả các đàn lợn Đan Mạch.

Vui lòng truy cập hệ thống SPF SUS để biết thêm thông tin

Vui lòng tìm hiểu tình trạng sức khỏe mới nhất của đàn gia súc của chúng tôi tại đây

Vui lòng xem giấy chứng nhận Đan Mạch cho đàn của chúng tôi tại đây
Được Hội Giống và Chương trình Giống Pietrain công nhận

Pietrain Đan Mạch đã được chính quyền Đan Mạch Fødevarestyrelsen (FVST) phê duyệt như một hiệp hội nhân giống và có một chương trình nhân giống lợn Pietrain.

Xem danh sách các công ty chăn nuôi lợn thuần chủng của Đan Mạch

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TRỤ SỞ CHÍNH

Giờ hành chính
Thứ hai-thứ năm         : 7,30 - 16,00
Thứ sáu                        : 7,30 - 14,30
Thứ Bảy và Chủ Nhật   : Đóng cửa
Múi giờ                         : GMT +1

                           

 

LIÊN LẠC

ĐT +45 2167 7194
Email: info@pietrain-denmark.dk

PIÉTRAIN DENMARK
Ørbækvej 276, DK-Odense SØ

Tìm chúng tôi trên bản đồ google